Voor wie is deze site?

Deze site is voor alle mensen die in het onderwijs werken en het graag over onderwijs hebben. Of je nu lesgeeft of schoolleider bent. Als ik met mensen op school praat over de waarde van onderwijs hoop ik natuurlijk zaken te horen als handelingsgericht werken, leeropbrengsten, veilig klimaat, etc. Maar ik hoop vooral te horen dat ze het leuk vinden om op een school te werken. Dat het leuk is om in het onderwijs te werken. Met kinderen, tieners, collega’s, ouders. Alle andere zaken volgen later.

De afgelopen jaren is het woord “leuk” wat in verval geraakt. Bewust inspannen om je les “leuker” te maken wordt door sommige mensen als een nutteloze activiteit gezien. Het gaat immers om de kern, de lesinhoud, de doelen, het meten van resultaat, kortom, de leerling vooruit helpen. Plezier lijkt haast ondergeschikt. Dat is zonde, want onderzoek wijst uit dat (niet verrassend) leerresultaten verbeteren als leerlingen plezier hebben in hun leren (Purinton & Burke, 2019). Ook niet verrassend? Een leerkracht die plezier heeft presteert ook beter.

Je moet je goed voelen om je werk goed te kunnen doen. Maar in de dagelijkse gang van zaken schiet dat er vaak bij in. Daarom is het belangrijk om terug te gaan naar de kern – dat moment waarop we allemaal ooit gedacht hebben: “lesgeven, dat lijkt me leuk.” Daarom heb ik deze website opgericht, om terug te gaan naar die kern. Naar wat het onderwijs nu zo leuk maakt: dat zijn voor mij persoonlijk heel verschillende dingen, net als dat ze verschillend zijn voor jou.

Het gaat erom dat we de zaken versimpelen, ruimte maken voor het creatieve en dat we vooral onszelf kunnen zijn. Alleen dan kunnen we echt het verschil maken in een school. Dan kunnen we aan het eind van de werkdag met voldoening naar huis. Samenwerken, verbinding maken. Bruggen bouwen. Zorgen dat de school elke dag een stukje leuker en beter wordt. Daarom plaats ik regelmatig materialen op mijn site of schrijf ik een uitgebreid artikel (bijvoorbeeld over differentiatie), met als doel om je daarbij te helpen.

Over de mens achter lerenleukermaken.nl

Ik ben Jaap Marsman en werk al meer dan twintig jaar in het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als intern begeleider en schoolleider. In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, nationaal en internationaal. Met deze ervaring vind ik het leuk om te puzzelen: waar kan het beter? Maar omdat het nogal pretentieus klinkt “leren beter maken” richt ik me in eerste instantie op het plezier dat we allemaal hebben voor ons vak, vandaar deze titel! Ben je benieuwd naar andere projecten waar ik me mee bezighoud? Breng dan ook eens een bezoekje aan mijn andere website (deze is wel in het Engels).

Bronvermelding

Purinton, E. F., & Burke, M. M. (2019). Student Engagement and Fun: Evidence from the Field. 11(2).