De klassenmap, het hart van elk lokaal. Dit is de plek waar je al je belangrijkste documenten bij de hand hebt. Bij voorkeur op papier want hoe fijn digitaal ook is, soms moet je iets in je handen kunnen houden om het echt te kunnen gebruiken. Maar waarom zou je helemaal zelf moeten bedenken hoe je klassenmap eruit ziet? Als je hier als team afspraken over kunt maken werkt het veel prettiger en harmoniseer je met elkaar ook jullie werkwijze.

Hoe pak je dit aan?

Afhankelijk van de grootte van je school kun je ervoor kiezen hier in een teamvergadering naar te kijken (kleine school) of door een werkgroep samen te stellen (grote school). Natuurlijk meldt je wel in het gehele team dat deze werkgroep aan de slag gaat en dat suggesties welkom zijn. Dingen om aan te denken zijn:

  • Zijn er al standaard formulieren beschikbaar in de school? (Denk aan: cijferlijsten, plattegronden, etc.)
  • Zijn er protocollen die mee moeten gaan in de klassenmap?
  • Is de klassenmap een vast onderdeel van de ontruimingsoefening? (Zo niet, dan is het handig om hieraan te denken!)
  • Wie controleert de inhoud van de klassenmap? (De Ib’er? De adjunct? Hoe vaak?)
  • Welke formulieren en documenten gaan niet in de map, maar blijven digitaal?
  • Waar wordt de map bewaard?

Door op deze manier met elkaar afspraken te maken over zulke basale zaken ontstaat er een rust in je school. Als er nu iemand ziek is, is er minder stress en paniek om zaken geregeld te krijgen. Of als iemand in vergadering zit maar je hebt als Ib’er toch echt even die cijferlijst nodig, dan weet je waar het is.

Download

  • Klassenmap Inhoudsopgave A4 
    Een voorbeeld inhoudsopgave voor de klassenmap. Als deze op teamniveau wordt vastgelegd scheelt het een hoop gedoe tijdens de overdracht.

De klassenmap - harmoniseer de basis met elkaar voor meer rust in de organisatie