Vandaag in de categorie “Lespraktijk” geen lessuggestie, maar een middel om gedragsmanagement te bevorderen in je klas. Met het gedragsboekje kun je een gedragsdoel stellen en hier samen met één leerling aan werken.

Kies de momenten

De kracht van het gedragsboekje zit in het feit dat de leerling samen met je in gesprek gaat. Je stelt samen een doel om aan te werken en evalueert dit op drie gezette momenten tijdens de dag. Die momenten kies je samen uit.

Voorbeelden van momenten:

  • Start van de dag
  • Ochtendpauze
  • Voor/na een “beruchte” probleemles
  • Lunch
  • Eind van de dag

Op deze drie momenten evalueer je hoe het vastgestelde doel gaat. Het doel is compleet afhankelijk van de leerling, maar het zal vaak gaan om een klein probleem in de omgang van de leerling met zichzelf/jou/anderen. Stel samen een concreet doel vast, bijvoorbeeld:

  • “Ik ga de komende twee weken elke dag mijn vinger opsteken als ik een vraag heb.”
  • “Ik ga de komende twee weken elke dag een compliment geven aan … als ik met deze leerling samenwerk.”

Door het doel samen vast te stellen omschrijf je een doel waar je een gezamenlijk belang in hebt. Het geeft je als leerkracht de kans om als coach op te treden en uit de negatieve gedragingen weg te blijven die er wellicht voorheen waren in jullie interactie.

Je evalueert kort en visueel: door de mond in een smiley te tekenen. Dus die kan droevig, neutraal of vrolijk zijn.

Werkt dit gedragsboekje voor alle leerlingen?

Zoals alles wat met gedrag te maken heeft zijn twee zaken cruciaal: de situatie en de relatie. Je moet daarom goed kijken in welke situatie je het doel stelt en wat je relatie is tot deze leerling. Hoe slechter je relatie met deze leerling, hoe kleiner de kans van slagen. Hoe ingewikkelder de situatie is voor de leerling, idem dito. Kies daarom in het begin altijd een klein, bereikbaar doel. Je kunt op die manier namelijk positief aandacht geven aan een leerling. Dat helpt weer om de band tussen jullie te versterken, waarna je een “groter” doel uit kunt kiezen. Of, door de verbeterde relatie, is dat misschien niet meer nodig.

Dus ja, het werkt zeker bij alle leerlingen, maar kies bewust hoe je hiermee aan de slag gaat. Kies de momenten samen, omdat het invullen van het boekje geen straf moment moet worden.

Download

  • Gedragsboekje A4 
    Het gedragsboekje met meerdere sjablonen als afsprakenblad tussen de leerkracht en de leerling. Positief belonen staat voorop.

In de PDF zitten een aantal verschillende binnenpagina’s. Je kunt kiezen op basis van de leeftijd van de leerling welke versie je uitkiest. Het staat je uiteraard volledig vrij om een ander voorkantje te maken. Of laat de leerling er zelf één tekenen!

gebruik het gedragsboekje om aan het gedrag van een leerling te werken