Vandaag een eenvoudige tip om een stukje zelfbeoordeling in te voeren in je klas: een inleversysteem met drie inleverbakken. Of je je leerlingen nu zelfstandig laat nakijken of niet, het is altijd aan te bevelen om te kijken hoe ze erover denken als ze hun werk inleveren.

Waarom zou je dat willen doen?

  1. Het leert leerlingen reflecteren op hun werk.
  2. Het kost niet veel tijd.
  3. Het geeft je direct feedback op de verwerking van je les.

Je kunt deze drie inleverbakken altijd inzetten. Misschien niet bij handvaardigheid, maar zeker bij tekenopdrachten. Of bij rekenen, taal, of wat dan ook.

Hoe het werkt?

  1. Leg je leerlingen uit wat de 3 bakken betekenen. Groen = ging heel goed. Geel = gemiddeld. Het kostte moeite. Rood = te moeilijk, ik moet dit nog oefenen.
  2. Zet de bakken achterin de klas.
  3. Evalueer tijdens een kringgesprek hoe het werkt, wat de verbeterpunten zijn.

Effecten

Het inzetten van deze bakken kan leuke momenten opleveren. Leerlingen die iets in de rode bak doen, terwijl ze het werk wel foutloos hebben gemaakt, bijvoorbeeld. Of leerlingen die het in de groene bak mikken en het vol met fouten terug krijgen. Straf je leerlingen hier nooit op af, het leren is altijd een proces en fouten maken hoort erbij.

Een goede inschatting maken van je eigen functioneren is altijd lastig en we moeten onze leerlingen in dit proces begeleiden. Leerlingen die alles fout hebben en het in de rode bak hebben gegooid hebben het goed ingeschat. Je onderpresteerders mikken het waarschijnlijk in geel, na vijf minuten werken, slordig en al. Je haalt er van alles uit. Het helpt om in een kringgesprek aandacht te blijven geven aan het evalueren van eigen werk.

Waarom zijn deze drie inleverbakken zo zinvol?

Zelf-assessment heeft een duidelijke rol in ons onderwijs. Zoals Leraar24 (NRO, 2017) het omschrijft: “Leerlingen die hun eigen leerprocessen kennen en reguleren, hebben meer succes in school dan leerlingen die dat minder doen.”

Feedback direct tijdens het werk waarbij leerlingen hun werk kunnen aanpassen is één van de effectiefste middelen. Maar in een volle klas met 30 leerlingen lukt het niet altijd om hier gehoor aan te geven, hoe graag we dat ook willen. Met deze drie bakken bereik je niet hetzelfde doel, maar je zet je leerlingen wel aan tot evalueren en reflecteren. En dat kan voor een volgende les alleen maar profijt opleveren. Veel succes ermee!

Download

  • Drie inleverbakken A4 
    Een manier om zelf-evaluatie in te bouwen voor iedere leerling aan het eind van een les – in welke bak levert de leerling het werk in?

drie inleverbakken voor zelf-assessment bij het inleveren van werk in de klas

Bronvermelding

NRO. (2017). Evalueren om te leren. In Leraar24. https://www.leraar24.nl/82911/evalueren-om-te-leren/.