Lespraktijk

Differentiatie is te doen #3: Preteaching

Gebruik preteaching om je differentiatie nog meer vorm te geven

Je hebt in een eerder bericht gekeken naar de zeven vormen van differentiatie in je planning. Vervolgens heb je geoefend met differentiatie in je lesdoelen. Als je deze zaken op orde hebt en je lessen liggen klaar, dan kun je gaan kijken naar de leerlingen bij wie je moeilijkheden verwacht. En wat je daar kunt doen? Preteaching.

Wat is Preteaching?

Preteaching komt uit het Engels, letterlijk vertaald betekent het zoiets als “vooraf lesgeven”. In Nederland wordt het vooral ingezet bij leerlingen die een achterstand hebben in bepaalde vaardigheden. Door extra ondersteuning te geven voordat ze er in de klas mee aan de slag gaan lukt het deze leerlingen dan toch.

De hele klas

Ook buiten Nederland is preteaching een bekend begrip. Het mooie is dat het hier ook ingezet wordt voor de hele klas. Als er bijvoorbeeld een lastig onderwerp aankomt dan zorgt de leerkracht eerst dat er vooraf kennis opgebouwd wordt. Dit kan in allerlei vormen, met een werkblad, een extra instructie of een vooruitblik op de komende weken.

Op die manier is preteaching een krachtig leermiddel om de klas voor te bereiden op wat er komen gaat. Huiswerkopdrachten zijn dan ineens niet meer voor verwerking, maar als voorbereiding. Een “flipped classroom” in actie!

Groepjes of het individu

Binnen je gedifferentieerde planning (met gedifferentieerde doelen) heb je goed zicht op wat er moet gebeuren. Je weet ook al grofweg welke leerlingen extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben. Op die manier is preteaching een krachtig middel om (kleine) groepjes leerlingen voor te bereiden.

Ideeën voor Preteaching

Hieronder een kleine greep aan activiteiten of leermiddelen die je in kunt zetten voor preteaching:

  • Kernwoorden: Denk aan spellingwoorden of het voorbereiden van de woordenschat. Voor een mooie NT2 koppeling vraag je de leerlingen de woorden ook in hun moedertaal erbij te schrijven.
  • Kern zinnen: Binnen bepaalde vakgebieden zijn er phrases of stellingen die de kern vormen van waar het de komende tijd over gaat. Dit kan het geval zijn bij levensbeschouwing of bij een literatuurles. Geef je leerlingen die het nodig hebben alvast die voorsprong om mee te doen met de les.
  • Kernbegrippen: Een lessenserie over vulkanisme, de periode tussen WO I en WO II, fotosynthese, grammatica, polynomiale vergelijkingen… geef je leerlingen alvast een lijst met kernbegrippen mee die ze kunnen bestuderen voordat de les begint.
  • Mind mapping: Maak een mindmap van de komende weken zodat je leerlingen de “leerroute” kunnen volgen.
  • Stappenplan: Laat je leerlingen zien hoe ze de belangrijkste informatie kunnen verzamelen en/of organiseren. Op die manier hebben ze een geheugensteuntje bij de hand. Denk bijvoorbeeld aan een stappenplan voor begrijpend lezen. Stapsgewijs weten ze hoe ze een tekst moeten analyseren.

Ik ben natuurlijk ook erg benieuwd op welke manier jij preteaching toepast in je lespraktijk. Laat het hieronder weten, dan kunnen we dit artikel samen verder laten groeien. De mogelijkheden zijn eindeloos!

gebruik preteaching om je differentiatie nog meer vorm te geven    Laat een reactie achter

    Lees de voorwaarden hier.