Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Wat betekent dit?

Ik heb ervoor gekozen om al het materiaal op Leren Leuker Maken gratis beschikbaar te maken. Het staat je vrij om dit materiaal aan te passen en te hergebruiken, maar als je dit ergens op het internet publiceert dan vereist het wel dat je mij erkent als de maker van dit materiaal. Verder staat het je vrij om het materiaal naar hartelust te wijzigen. Omdat ik het belangrijk vind dat mijn materialen gratis beschikbaar blijven heb ik gekozen voor de NietCommercieel variant. Dit betekent dat mijn werk onder geen enkele voorwaarde aangepast en dan verkocht mag worden.

Werk van derden

Alle iconen die gebruikt worden op Leren Leuker Maken zijn aangeschaft via The Noun Project. Deze iconen vallen onder de Royalty Free license aan welke door mij financieel is voldaan.

Andere software

Deze site is gegenereerd met Blogdown, Hugo en een aangepaste versie van het PaperMod thema. Hugo genereert statische webpagina’s waardoor er geen onderliggende software nodig is. Het PaperMod thema is beschikbaar via de MIT licentie, maar ik vond het wel zo netjes om het harde werk hier te erkennen.