Vandaag een bericht waarmee ik het eens over een andere boeg gooi. Geen statement vóór of tegen de “toetscultuur”. Ook geen statement dat m’n autocorrectie hier poetscultuur van wilde maken. Al zou die verandering wel enorm schone scholen opleveren in Nederland. Want of het nu summatief of formatief is, we toetsen wat af in het onderwijs. En daarom is het wel eens handig om daar bij stil te staan. Dus vandaag 30 vragen om zelfreflectie uit te lokken. Pak een goed glas wijn en je laatste toets er eens bij. Voor deze vragen gaan die twee best samen.

30 vragen na een toets

 1. Was dit nu nodig?
 2. Wat heb ik hier nu aan?
 3. Wat hebben mijn leerlingen hier nu aan?
 4. Welk effect heeft dit op mijn planning voor de komende weken?
 5. Was de toets op het juiste niveau?
 6. Heb ik m’n leerlingen de juiste kansen geboden om te slagen (denk aan je differentiatie!)?
 7. Hoe zou ik het zelf hebben gedaan op deze toets?
 8. Kan ik het onderwerp nu afsluiten of zit ’t nog niet goed genoeg?
 9. Hoe hebben de leerlingen van vorig jaar op deze toets gescoord?
 10. Waren er factoren die deze resultaten beïnvloed hebben?
 11. Hoe was mijn motivatie tijdens het geven van de lessen?
 12. Is er een groot verschil tussen het gemiddelde en de mediaan?
 13. Zijn de resultaten vergelijkbaar met eventuele parallel klassen?
 14. Hoeveel procent heeft hoger gescoord dan een zes?
 15. Hebben leerlingen met specifieke leerbehoeften de juiste ondersteuning gehad?
 16. Had ik deze informatie ook op een andere manier kunnen verkrijgen?
 17. Hoe weet ik zeker dat m’n leerlingen deze informatie over twee weken ook nog beheersen?
 18. Hoe kan ik dit de volgende keer anders doen?
 19. Had de toets een logisch verloop?
 20. Was de opmaak van mijn toets in orde?
 21. Gaf deze toets genoeg ruimte voor de verschillende leerstijlen en leerstrategieën die mijn leerlingen hebben (zoals bij mijn suggestie voor boekverwerking)?
 22. Welke leerling verbaasde me met deze toets?
 23. Welk positief bericht zou ik naar ouders kunnen sturen over deze toets, individueel of aan de gehele groep?
 24. Welke extra uitdagingen kan ik nu gaan ontwikkelen voor mijn begaafde leerlingen?
 25. Welke ondersteuningsbehoeften roepen bij mij nu vraagtekens op?
 26. Past deze toets in de toetscultuur van mijn school?
 27. Welke collega zou geïnteresseerd zijn in deze wijze van toetsen?
 28. Wat heeft mijn leidinggevende aan deze toetsresultaten?
 29. Wat zegt deze toets over mijn vaardigheden als leerkracht?
 30. Hoeveel leerlingen zouden deze toets in hun portfolio opnemen?

Heb je jezelf ook weleens dergelijke vragen gesteld over een toets die je hebt afgenomen?

Dertig vragen om jezelf te stellen nadat je een toets hebt afgenomen